לוגו בית המעשר
|

כוסברה

כ"ב חשון התשפ"א | 09/11/2020

עלי כוסברה – נגיעות, חרקים וטפילים ואופן הבדיקה והשימוש

עלי כוסברה נגועים מאד בחרקים כולל נגיעות בגבעולים ובפרט במקומות החיבור.

הנגיעות היא באקריות, כנימות עלה, תריפסים, עכבישים וזחלים של זבוב המנהרות.

 

כוסברה

כוסברה

 

אקרית אדומה על עלה כוסברה

אקרית אדומה על עלה הכוסברה

 

אופן הבדיקה והשימוש:

 

יש לקחת כמות מועטה של גבעולים ולהשרותם במים עם חומר השריה למשך כ-5 דקות,

לקחת מספר בודד של גבעולים ולשפשפם באמצעות ספוג רך טבול בחומר, לשוטפם היטב תחת זרם מים חזק.

ולאחר מיכן לקחת כל עלה ולהתבונן מול מקור אור, לראות שלא נותרו חרקים ושאין סימנים של מנהרות על גבי העלים שנוצרו על ידי הזחל של זבוב המנהרות.

במידה ונמצא עלה נגוע יש להסירו. לאחר מיכן יש להפריד את העלים מהגבעולים ולהשתמש בעלים הבדוקים בלבד.

 

כנימת עלה על כוסברה [שטופה]. למעלה מימין בהגדלה

כנימת עלה על הכוסברה (שטופה). למעלה מימין בהגדלה

 

כיון שבדיקה זו קשה ביותר על כן מומלץ להשתמש בדרכים אחרות הנזכרות לקמן.

  1. להשתמש בתמצית מי הכוסברה. כלומר לאחר שטיפה היטב של העלים במים.
  2. לבשלם כמות שהם עם מים, להעביר את התבשיל סינון היטב במסננת דקה עם צמר גפן. ולהשתמש במי התמצית המסוננים.
  3. כמו כן אפשר לאחר שטיפה טובה, לעטפם בתוך בד ולקשרם היטב, ולהכניסם בתוך התבשיל עם הבד.
  4. כמו כן אפשר לטחנם דק מאד בבלנדר לאחר שטיפה ראויה כמבואר לעיל, ולהשתמש עם חומר טחון.

תריפס על עלי כוסברה. למעלה משמאל בהגדלה

תריפס על עלי הכוסברה. למעלה משמאל בהגדלה

כוסברה מגידול מיוחד

 

במידה והגידול נעשה תחת פיקוח מומחה בגידולים אלו, הכוסברה היא בחזקת נקיה. אולם איננה נקיה בוודאות.

זאת ועוד, עקב הביצות הנוצרות בחממה, מצויים בתוך החממות “זבובי הכבול” שלאחר הריסוס הם מתים ונדבקים לעלים.

ולכן יש להשרות את העלים בחומר השריה, ולשוטפם היטב תחת זרם מים חזק.

 

עלי כוסברה קפואים

 

למרות שהם עוברים תהליך מיון, חיתוך, שטיפה והקפאה, עדיין נותרים חרקים.

(ראה בתמונת החרקים שהוצאו מפטרוזיליה קפואה).

 

כנימה ועכביש שנותרו בפטרוזיליה לאחר שטיפה והקפאה, כאשר על הקרטון נרשם שגודל הקיצוץ הוא 1מ”מ, ובפועל גודל הקיצוץ היה גדול יותר

 

ואין דרך בטוחה להשתמש בעלים אלו עקב הקושי הגדול לבדיקתם,

אא”כ כל התהליך נעשה תחת פיקוח מיוחד “ללא חרקים”.

 

 

שבבי כוסברה קפואה

שבבי הכוסברה קפואה

עלי כוסברה יבשים :

ראה  בערך עלי תבלין יבשים:

עלי תבלין מיובשים – סקירה  ואופן הבדיקה והשימוש

בין עלי התבלין המיובשים מצויים כמעט כל סוגי ירקות העלים הנפוצים, כגון פטרוזיליה, כוסברה, שמיראורגנו, ועוד.

ראה לעיל בערך “ירקות מיובשים” את הליך הייבוש ומטרתו.

לאחר הייבוש אופן השיווק משתנה כשלעיתים הוא כשביבים או פתיתים, בגדלים שונים, ולעיתים הוא טחון כאבקה דקה.

רבים חושבים שכאשר הירק עובר ייבוש, בעיית חרקי השדה איננה קיימת, ולחלוטין הדברים אינם נכונים,

ובמידה ואין פיקוח מיוחד על אופן הייצור, ההכנות קודם העיבוד,

אופן ההכנסה לתנורים כעלים פזורים ולא בגושים,והקפדה על יתר הפרטים הנדרשים,

חרקי השדה נותרים ואף בשלימותם, ובבדיקות רבות שעשינו בעלי תבלין מיובשים

(כוסברה, פטרוזיליהבזיליקוםלימון גראס ועוד) שיובשו בתנורי ייבוש מן הטובים בעולם,

עם כשרות מהודרת על המוצרים, מצאנו חרקי שדה בשלימותם,

ועל כן חובה גמורה לוודא קודם השימוש שאכן יש הקפדה וכשרות מהודרת על המוצר

המבטיחה את אופן עיבודו כנדרש וללא חרקי שדה בסוף הייצור.

 

סינונים וניפוי של המוצרים

ואמנם לעיתים הגם שנותרים חרקי שדה מעטים, במידה ואין מקומות מסתור אלא שבבים קטנים וישרים,

לכאורה בסינונים ובניפוי של המוצרים בתום העיבוד, החרקים אמורים להיפרד מן המוצר הסופי

(וראה עוד לעיל בערך “ירקות מיובשים”),

אלא שכאמור על הכל צריך פיקוח הדוק ומקצועי, ובלא זה אי אפשר להשתמש בתוצרת כמות שהיא.

(הרוצה לבדוק באם נותרו חרקי שדה בין העלים לאחר ייבושם, יעשה זאת בשטיפה במים חמים,

שיסייעו לחרקים לרדת מעל העלים, כיון שהם נדבקו לעלים בזמן הייבוש, ולאחר שטיפה טובה בתוך מיכל,

יסנן את המים על גבי רשת של 70 מאש, ובבדיקת הרשת על גבי שולחן אור,

יפריד בין חלקי התבלין לבין הנשורת, ושם יחפש את החרקים באם הם נמצאים.

בנוסף קיימת דרך מהירה יותר הגם שאיננה מוחלטת, אך מאפשרת בדיקה ראשונה, והיא להשרות את העלים היבשים באלכוהול 95,

לאסוף את כל מה שצף להניחו על שולחן אור ולבדוק באם יש חרקים.

מן הניסיון למדנו, שאין בדיקה זו מועילה לגמרי, ובדרך כלל לאחר בדיקה באלכוהול,

כאשר הוספנו ובדקנו את התוצרת ויזואלית נמצאו חרקי שדה נוספים).

אמנם גם כאשר אופן העיבוד היה כנדרש, ובסוף התהליך לא נותרו חרקי שדה,

עדיין, אחסון התוצרת לזמן ארוך ובפרט במחסנים לא מטופלים כדבעי,

מאפשר חדירת מזיקי מחסן אל התוצרת הן בוגרים והן זחלים, בגוונים ובצבעים שונים.

לעיתים החרקים מתעטפים בחומר האבקתי והבדיקה קשה ועוד יותר קשה אופן הסרתם מן התוצרת.

ומכאן אנו למדים על חשיבות האריזה המיידית בתום תהליך העיבוד באופן הנדרש.

גם סוג האריזה מאד חשוב, כאשר אריזות אטומות וקשיחות תסייע למנוע חדירת מזיקים.

 

אופן הבדיקה והשימוש:

בתוצרת שהחשש הוא רק מפני מזיקי מחסן אופן הבדיקה כדלקמן, אם העלים או האבקה עברו אחסון קודם אריזתם,

אזי אף אם האריזה עמידה ואטומה, או לחילופין, אם לא עברו אחסון אך אריזתם איננה עמידה ואטומה,

יש לפזר את העלים או האבקה על גבי משטח ועדיף בצבע כתום,

ולוודא שאין חרקים בוגרים או זחלים, גושים או קורים או גבישים שחרקים חבויים בתוכם.

באם נמצאה נגיעות, כיון שהסרתם של החרקים  קשה במוצר כעין זה, עדיף שלא להשתמש במוצר זה.

 

חיפושיות בין גרגרי כוסברה

חיפושיות בין גרגרי כוסברה

 

כוסברה עם חורי גיחה של החיפושית

כוסברה עם חורי גיחה של החיפושית

 

חיפושיות בתוך כוסברה קודם גיחתם

חיפושיות בתוך כוסברה קודם גיחתם

 

חיפושית בתוך גרגר כוסברה - בהגדלה תחת מיקרוסקופ

חיפושית בתוך גרגר כוסברה – בהגדלה תחת מיקרוסקופ