לוגו בית המעשר
|

כלאי אילן

סוגיית “כלאי אילן” מורכבת היא מאד, כאשר רבים נבוכים בעומדם לפני רכישת עצי מאכל, האם הכנה שעליה מורכב הרוכב היא כנה אסורה והיא כלאים זה בזה, או שמא העץ אינו מורכב או שהוא מורכב על מינו. והגם שהם קונים את העץ מורכב בכל אופן יש איסור נטיעה ואיסור קיום. וכיון שיש צורך בבדיקות ארוכות לסוגי הכנות השונות, במסגרת המכון עסקנו בזה בשנים האחרונות, ואמרתי להעלות את הברים בטבלה מסכמת לכל סוגי הכנות שיש לנו ידיעה עליהם עד היום, ויהיה הדבר לתועלת הרבים.