לוגו בית המעשר
|

פטרוזיליה – שורש

ב' כסלו התשפ"א | 18/11/2020

שורש פטרוזיליה – חרקים ואופן השימוש והבדיקה

 

שורש פטרוזיליה, הוא בחזקת נקי, ואינו חייב בדיקה.

אולם ראוי להתבונן קודם אכילתו שלא מצויים בו סימני נבירה או מחילה, שנוצרו ע”י זחל של עש.

אולם העלים המחוברים לשורש נגועים בחרקים רבים וכמבואר לעיל בפטרוזיליה עלים

שורש הפטרוזיליה

שורש הפטרוזיליה

 

אופן הבדיקה והשימוש:

יש לחתוך את מקום החיבור של העלים והשורש, כך שלא ישאר כלל מהעלים תפוסים בשורש. את העלים יש לנקות כמבואר לעיל בפטרוזיליה עלים.