לוגו בית המעשר
|

קודואה/ Kudoa Microsporidium Feiferi:

כ"ו טבת התשפ"א | 10/01/2021

טפיל הקודואה צורתו כעין גרגר אורז. והוא חודר אל שריר הדג באמצעות עקיצת הנקבה את הדג, ומחדירה את הביצה לקמת השריר, שם ההתפתחות ושם גדל ונשאר. טפיל זה מצוי בדגים רבים מאד, גם במשפחת הסלמון. סול. בקלה.  מתפתח ושם גדל ושם נשאר.

 

 

טפיל הקודואה בהגדלה

טפיל הקודואה בהגדלה

 

טפיל זה כיון שנמצא רק בתוך בשר הדג, הוא אינו אסור כדין שרץ המים. וכנפסק בשו”ע יו”ד סי’ פד סעי’ טז.

וראה בארוכה בחלק א של ספר זה בפרק השלישי סעי’ ז.