לוגו בית המעשר
|

אשכול ענבים

ענבים

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

ענבים – נגיעות בחרקים ואופן הבדיקה והשימוש

ענבים הם מסוגי הפירות היותר נגועים במידה והם ללא טיפול הגון וראוי,

ומשום כך כרמי הענבים הם המרוססים ביותר מבין סוגי הפירות השונים.

הנגיעות בפירות אלו היא הן של “זבוב הפירות” “זבוב התסיסה” “עש האשכול” ועוד.

 

סימני חדירה על הענבים

סימני חדירה על הענב

 

בחלקות המטופלות ומרוססות היטב הפירות בחזקת נקיים (ומשום כך גם עלי הגפן כיום נקיים יותר מבעבר).

מקום העקיצה של הזבוב על גבי הענב ניכר ובולט לעין

בעיקר בזנים הירוקים (מקום העקיצה שחור כהה), וקשה לזיהוי בזנים השחורים.

 

זחל עש האשכול בתוך הפרי

זחל עש האשכול בתוך הפרי

 

כיום קודם השיווק גם לשוק המקומי החקלאים ממינים היטב כדי לא להגיע לשוק עם תוצרת נגועה.

פעמים שעל גבי הפירות עצמם יש נקודות כעין כתמים חומים ואינם סימן לנגיעות.

כמו כן במידה ובתוככי האשכול יש כמה פירות רקובים, אך אין הם מסמנים כי האשכול נגוע בחרקים.

אולם במידה ויש ריקבון יש חשש להימצאות של זחלי תסיסה ויש לבדוק טוב יותר.

 

זבובי תסיסה רבים על ענבים

זבובי תסיסה רבים על ענבים

אופן הבדיקה והשימוש:

פרי הנקנה בשווקים הוא מגיע בדרך כלל ממטעים מטופלים והוא בחזקת נקי מחרקים,
אולם רצוי וכדאי להשרות את הענבים במים וכדאי עם מעט אמה או כיוצא בזה,
ולאחר מכן לשוטפם היטב קודם האכילה (שטיפה זו רצויה גם משום שאריות הריסוס שעל הפירות),
לאחר השטיפה יש להתבונן חזותית שאין סימני עקיצה על הפירות.
במידה ויש חשש יש לחצות את הענב ולהתבונן אם אין מצוי זחלים ורימות,
במידה ונמצאה נגיעות יש לחצות ולבדוק את כל הענבים (זהירות יתירה צריך בבדיקת הזנים השחורים שמקום העקיצה פחות ניכר).
פירות המגיעים מחלקות שאינם מטופלות כגון מחצר פרטית, או אף אם רוצה לאכול ענבים המיועדים ליין,
יש לחצות כמות מדגמית של פירות ולראות שאין נגיעות פנימית. וחובה להתבונן חזותית על כל הפירות קודם אכילתם.

זהירות יתירה יש לגלות כאשר לוקחים תוצרת אף ממטעים מטופלים,

אולם לאחר תום עונת הבציר, שאז החקלאי מפסיק את הטיפול השוטף, והחרקים מתרבים מחדש.

 

עלי גפן 

ראה לעיל בחלק הירקות בערך “עלי גפן“.

 

ענבים המיועדים לדריכה עבור יין

ראה בכרך הרביעי ערך “יין”.

 

צימוקים 

מעבר לסוגי החרקים המצויים בענבים יש ריבוי חרקי מחסן בצימוקים וראה לקמן בכרך הרביעי ערך “צימוקים“, צורת ואופן בדיקתם.