לוגו בית המעשר
|

עלי גפן

א' כסלו התשפ"א | 17/11/2020

עלי גפן – חרקים, נגיעות ואופן הבדיקה והשימוש

 

עלי גפן פעמים שהם מוחזקים בנגיעות גבוהה מאד, עד כדי כך שמגדולי רבותינו אסרו להשתמש במוצר זה כלל, עקב הקושי לבדקו

אולם כיום המצב שונה לחלוטין, ופעמים שהעלים נקיים לחלוטין ומותר לכתחילה להשתמש בהם.

עיקר השינוי הוא מחמת ריבוי  הריסוסים  בכרם  לטובת הענבים, ואזי העלים הם הרווח הצדדי מכך, שהם נקיים לחלוטין.

 

אקרית הלבד תחת עלי גפן

אקרית הלבד תחת עלי גפן

 

הקטיף המסחרי לצורך תעשיית עלי הגפן הוא בחודש אפריל לערך, שזה שיא תקופת הטיפולים והריסוסים [כחודשיים לפני קטיף]

עלים אלו מורידים כחלק מהטיפול השוטף לצורך הכרם [כגון עשיית חלונות בכרם ועוד],

את עלים אלו לוקחים החקלאים ומשווקים לתעשייה.

אולם אכן אם יקטפו העלים לקראת סוף העונה, או ממטעים שאינם מטופלים

[תופעה כזו ראיתי בתורכיה שמגדלים כרם לצורך העלים בלבד – אולם זו תופעה נדירה].

 

תריפס אדום על העלה . למעלה משמאל - בהגדלה

תריפס אדום על העלה . למעלה משמאל – בהגדלה

 

אכן החרקים חוזרים ומתרבים מאד. סוגי החרקים שונים ממדינה למדינה,

ושונים בין מטע שלא מטופל כלל לבין מטע מטופל ונמצא בסוף העונה שכבר לא מרססים.

החרקים העיקריים הם,  אקרית העפצים – הלבד, אקרית המותן, אקריות אדומות, טריפס אדום, ציקדות ועוד.

 

ציקדות במופעים שונים על העלים

ציקדות במופעים שונים על העלים

תוצרת ממטעים שאינם מטופלים היא נגועה באקרית הלבד כאשר תחת הלבד רוחשים אקריות רבות, בטריפס אדום

[הקשה מאד להסרה, ולעניות דעתי זה היה חשש של קדמונינו וכמבואר בתשובתי שם].

במטעים מטופלים אין חשש כלל לחרקים אלו, אולם מעופפים שונים כגון ציקדות בהחלט יכולים להישאר על גבי העלים.

ולכן גם כאשר לוקחים ממטעים מטופלים  יש לנקותם קודם השימוש בהם.

[אודות התוצרת הנמכרת בשימורים, ראה מה שכתבתי בזה לקמן].

 

אופן הבדיקה והשימוש:

 

יש לקחת עלים ממטעים מטופלים בלבד. יש לבחור את העלים הנראים יפים וישרים שקל לנקותם.

משרים את העלים – [בכמות קטנה, כדי להבטיח שהחומר יגע בכל העלים] – בחומר השריה למשך כ-5 דקות.

לאחר מיכן יש לשטוף היטב תחת זרם מים תוך כדי שפשוף העלים ביד על פני כל העלה

[עדיף לעשות זאת בספוג רך שטבול בחומר השריה ולשפשף את פני כל העלה, ולאחר מיכן לשטוף תחת זרם מים].

 

עלים שהושרו לאחר שנקטפו בתוך מי מלח או בתוך מי חומץ, אף אם שהו בתוך החומץ או המלח חודשים רבים

[כגון המצוי במפעלים של עלי גפן שמשרים חודשיים ימים ויותר] חובה להפריד בין העלים לחלוטין  ולשוטפם היטב תחת זרם מים, תוך כדי שפשוף כל פני העלה ביד או בספוג.

 

ציקדה שנותרה על העלים לאחר כבישה ארוכה במי מלח. מוצר זה יובא לארץ עם כשרות מהדרין על גבי הקופסא

ציקדה שנותרה על העלים לאחר כבישה ארוכה במי מלח. מוצר זה יובא לארץ עם כשרות מהדרין על גבי הקופסא

 

הניסיון הרב בבדיקת מפעלים לכבישת או מילוי עלי גפן [בעיקר במדינת תורכיה]

מראה שהתוצרת אכן נלקחת ממטעים מטופלים, ונקטפת בעונות המתאימות והעלים נקיים מחרקים קשים וקטנים,

אולם המעופפים למיניהם בפרט הציקדות נשארים על העלים למרות ההשריה הארוכה [כנראה בתמונה המצו”ב],

 

ציקדה שנותרה על עלי גפן בייצור בתורכיה – תחת מיקרוסקופ

ציקדה שנותרה על עלי גפן בייצור בתורכיה – תחת מיקרוסקופ

 

וזאת מהטעם הפשוט שקודם השרייתם בחומר הם אינם נפרדים אלא נכנסים בקבוצות של עשרות עלים ביחד למלח,

וגם בשטיפה באמבטיות הם אינם מופרדים אלא מושרים במים בחבילות, ומיד הם נכנסים לייצור,

ומכאן הסיבה מדוע נשארים חרקים [אם כי הם אינם מרובים] על העלים. וראה לקמן, מה שהמלצנו לעשות, במפעלים אלו.

 

עלי גפן הנרכשים בשימורים כעלים כבושים:

אף אם יש עליהם כשרות מהודרת [אלא אם כן זה משווק כעלים בודדים ומצוין על גבי התווית שזה בפיקוח מיוחד מחשש חרקים],

חובה להפריד בין העלים לחלוטין  ולשוטפם היטב תחת זרם מים, תוך כדי שפשוף כל פני העלה ביד או בספוג

[וזאת מהטעם האמור שבחביות ובשטיפה הם מושרים בחבילות ונשטפים בחבילות כנראה בתמונות].

 

חביות שעלי הגפן מושרים בהם למשך תקופה קודם הייצור [השריה בחבילות]

חביות שעלי הגפן מושרים בהם למשך תקופה קודם הייצור [השריה בחבילות]

בריכות השרייה שבהם משרים את העלים קודם השימוש והייצור [גם השרייה זו היא בחבילות ולא בבודדים]

בריכות השרייה שבהם משרים את העלים קודם השימוש והייצור [גם השרייה זו היא בחבילות ולא בבודדים]

 

 

 

עלי גפן ממולאים באורז

המשווקים בשימורים, אין דרך לנקותם בבית הפרטי, ואף שהם נמכרים כעלים בודדים,

מכל מקום כל תהליך ההשריה שלהם והשטיפה נעשו כחבילות, ומבדיקות רבות נמצא שבייצור כגון זה, נשארים חרקים מעופפים על גבי העלים.

כל האמור זה אף אם יש עליהם כשרות מהודרת אלא אם כן מצוין במפורש על גבי התווית שזה בפיקוח מיוחד מחשש חרקים – כלומר שקודם הייצור העלים הופרדו ונשטפו אחד אחד תחת זרם מים.

וראה לקמן המלצות כיצד לייצר עלי גפן נקיים מחשש חרקים.

וראה עוד שם לגבי שאר הרכיבים שיש לגבם חשש חרקים ומשתמשים בהם למילוי עלי הגפן.