לוגו בית המעשר
|

נמטודות/ קונטרצקום

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

סקירה על נמטודה/ קונטרצקום

הנמטודה תולעת בהירה, גוף התולעת כדמוי גליל, תולעים אלו חסרות מערכת עיכול, אורך התולעת נע מגודל של מ”מ בודדים עד 6 ס”מ ויותר. מיקומה הוא בחלל הבטן או באזור הראש, התולעת מונחת בתוככי הדג ובדר”כ אינה נדבקת אליו, ניתן להבחין בה בד”כ כשהיא מגולגלת ומפותלת.

 נמטודה בדגי בריכה שמקורה מעוף השקנאי

נמטודות בדגי בריכה שמקורה מעוף השקנאי

 

תולעת זו מצויה בכמה סוגים של דגי האגמים והבריכות וכגון דגי אמנון. ומחזור חייה הוא מעוף השקנאי המצוי ליד בריכות הדגים.

ולאחר שהוא שולה את הדג, מתפתחת בקרבו התולעים שהיו במעי הדג,

ועם הפרשותיו למים יוצאים גם הביצים שמתפתחים לזחלים הנבלעים ע”י הדגים וחוזר חלילה.

ראוי לציין, שלהבדיל משאר טפילים שיש טיפול טכני שמאפשר להתגבר עליהם בבריכות,

אין אפשרות להתגבר על תולעים אלו כיון שכאמור מקורם מעופות המעופפים,

אא”כ יהיו הבריכות מכוסות ברשת שלא יאפשרו את קירבת העופות לדגים.

 

 

נמטודה

נמטודה