לוגו בית המעשר
|

פרי המנגו בעודו מחובר לעץ

מנגו

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

מנגו – סקירה מורחבת ואופן הבדיקה והשימוש

פרי המנגו הגדל בחלקות מטופלות הוא בחזקת נקי. אולם הגדל בחצרות הבתים או חלקה שאינה מטופלת,

כמו כן התוצרת הגדלה במדינות כגון סין, תאילנד ועוד, הוא לעיתים נגוע ויש לבדקו.

 

פרי המנגו בעודו מחובר לעץ

פרי המנגו בעודו מחובר לעץ

 

הנגיעות היא של רימת זבוב הפירות, רימה לבנה עם נקודה שחורה בראשה הנמצאת בתוך בשר הפרי.

בדרך כלל המקום בפרי שבו מצויים הרימות הופך להיות רך ולעיתים כהה יותר.

לעיתים קרובות ניתן להבחין בנקב או בכתם כהה על הפרי.

 

נבירות של זחלים בפרי בעודו חצי בשל

נבירות של זחלים בפרי בעודו חצי בשל

 

בנוסף יש כנימות שונות ממוגנות על גבי הפרי מסוג כנימת ההרדוף, כנימה קמחית של המנגו ועוד.

בנוסף קיימים מזיקים נוספים הפוגעים בחלקם גם בפירות

כגון חיפושית מסוג חדקונית המנגו שהזחלים פוגעים בפרי הירוק בעודו חצי בשל. אקרית המנגו ועוד.

 

 

נבירות של זחל חדקונית המנגו

נבירות של זחל חדקונית המנגו

 

תופעה נוספת שאיננה בעיית חרקים שקיימת בפרי הזה היא הפייחת הנגרמת מפטרייה שנמשכת אל הפרי

עקב ההפרשות של “טל-דבש” המופרש מכנימות העלה המצויים על גבי העלים והפירות של הפרי.

 

הזחלים חודרים עד הזרע (גרעין) וניזונים מהשכבה העוטפת את הגרעין

הזחלים חודרים עד הזרע (גרעין) וניזונים מהשכבה העוטפת את הגרעין

 

אופן הבדיקה והשימוש:

הפרי הנקנה בשווקים הוא מגיע בדרך כלל ממטעים מטופלים והוא בחזקת נקי מחרקים ואינו חייב בדיקה.
פרי הגדל בחצרות הבתים (יש לחוש גם לפרי הגדל ומשווק במדינות המזרח ובפרט בסין) יש לבדקו.
פייחת על גבי המנגו (שנגרם על ידי מציצת הכנימות). למטה מימין רימות זבוב הפירות על המנגו

פייחת על גבי הפרי  (שנגרם על ידי מציצת הכנימות). למטה מימין רימות זבוב הפירות על הפרי

במידה ונראים סימני נגיעות של כנימות מגן, יש להיזהר בזמן הקילוף שלא יעברו לבשר הפרי.
לאחר הקילוף, יש להתבונן ולראות אם מצויים סימנים מחשידים כגון סימני נקב או כתמים כהים,
או שבשר הפרי במקום מסוים רך מידי, את המקום נחשוד יש לפתוח ולבדוק היטב שאין בבשר הפרי רימות של זבוב הפירות.
או זחלים של חרקים אחרים הנזכרים לעיל באזור הגרעין של הפרי.
חדקונית המנגו. למטה מימין זחל החדקונית לאחר חדירתו אל גרעין הפרי

חדקונית המנגו. למטה מימין זחל החדקונית לאחר חדירתו אל גרעין הפרי