לוגו בית המעשר
|

סרדין טבריה, במרכז הדג טפיל לרניאה תקוע בדג

לבנון הכנרת/סרדין טבריה

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

לבנון הכנרת/סרדין טבריה/ Acanthobrama

קיימים שני מינים של דג זה האחד הוא לבנון הכנרת  .Acanthobrama terraesanctae

והשני לבנון ליסנר Acanthobrama lissneri.

דגים אלו מוכרים וידועים יותר בשמם העממי ‘סרדין טבריה’.

הדגים הללו שוכנים קרוב לקרקעית הים, וניזונים מחסרי חוליות שונים, ומאצות הים.

בדגים אלו מצוי לרוב בעיקר טפיל ‘לרניאה‘.

סרדין טבריה, במרכז הדג טפיל לרניאה תקוע בדג

סרדין טבריה, במרכז הדג טפיל לרניאה תקוע בדג

ידועים כמה מינים של מים מתוקים, וכגון המצוי באגם הכנרת בארץ ישראל “סרדין טבריה” (לבנון הכנרת)  והוא הדג המסחרי העיקרי שדגים באגם הכנרת. 

 

על אופן הבדיקה והשימוש

ראה לקמן ערך ‘סרדינים‘ בפסקה העוסקת ב’סרדינים שמקורם מן הכנרת’.

  • חובה לבדוק כל דג חזותית אם יש עליו טפילים ואם יש טפיל או מקום פציעה, יש לחטט עד שורשו ולהסירו.

יש לזכור שבאגם הכנרת לא שייך לטפל ולרסס, ודג זה הוא לעיתים תדירות נגוע, ולכן הוא חייב בדיקה של כל דג.

מחמת קושי הבדיקה נוהגים שלא לאשר סרדינים אלו במקומות המפוקחים, אולם לעיתים יש ביקוש מצד העסקים, ומצמידים משגיח שיבצע את הבדיקה, ולאחר אישור כמות הארגזים שעלו בדייג, מאשרים למכור דגים אלו בוויטרינה, וממילא בחנות שיש עליה פיקוח מיוחד גם על עניני טפילים אפשר לרכוש, ולהסתמך שהדגים נבדקו בכניסה לחנות ונמצאו נקיים.

על תערובת דגים טמאים ובדיקת הדגים קודם עיבודם, ראה מה שכתבנו להלן על דגים מעובדים, ובפרק העוסק בכשרות הדגים, ולהלן בדיני חובת בדיקת סימני טהרה של דגים.

תולעת שני חלק ב דגים

תולעת שני חלק ב דגים