לוגו בית המעשר
|

גם בפילה עם עור הנעשה שלא בהשגחה ניתן למצוא טפיל זה

טריפיור טורטיוסיוס / צצטודה

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

טפיל הצצטודה מחזור חייו ואופן פעולתו

הצצטודה, מחזור חייו ואופן פעולתו דומים ממש לטפיל “סיפריון לומפי”.טפיל זה מצוי בחלק מהדגים הנמצאים באוקיינוס האטלנטי

ומצוי מאד בכמה סוגי דגים המיובאים מדרום אמריקה  ובעיקר מצוי על דגי הבקלה (מרלוזה הובסי).

הטפיל חודר לדג בעומק של כ-1 ס”מ, ולעיתים נכנס כולו תחת עור הדג ומתפתח תחת העור.

 

טפיל צצטודה בתוך דג בקלה

טפיל צצטודה בתוך דג בקלה

 

ולעיתים הוא משאיר את החלק החיצוני על גבי העור. קצה הטפיל הוא כעין שני קפיצים מוארכים מאד.

בדגי בקלה המשווקים כפילה ללא עור, אין חשש לטפיל זה כיון שהוא בולט ובמפעל מוציאים אותו

(גם במפעלים שאינם בודקים על גבי שולחן אור), אולם בשיווק אף של פילה אך עם עור,

 

גם בפילה עם עור הנעשה שלא בהשגחה ניתן למצוא טפיל זה

גם בפילה עם עור הנעשה שלא בהשגחה ניתן למצוא טפיל זה

וק”ו בדגים המשווקים שלימים (“בקלה צעיר“) ניתן למוצאו לעיתים ובפרט אם הם מוקפאים באוניות הדיג.