לוגו בית המעשר
|

טפילי זימים-ארגיזילוס/דקטילוגירוס/Gill worms:

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

טפילי זימים-ארגזילוס/דקטילוגירוס/Dactylogyrus/Gill worms:

שם כולל למינים רבים של טפילי זימים  שמתפתחים הן במים מתוקים והן במים מלוחים.

הארגזילוס הוא טפיל חיצוני הנטפל לזימי הדג (ולעיתים על גוף הדג), ועל כן נקרא ‘טפיל זימים’.

צורת קצה הטפיל היא כעין מספריים ומתפצלת לשניים.

 

טפיל ארגיזלוס (טפיל זימים)

טפיל ארגיזלוס (טפיל זימים)

 

אורך הטפיל הוא כ 1.5 מ”מ, ומחזור חייו דומה מאד לטפיל הלרניאה.

טפיל זה מצוי בעיקר בזימי דגי בורי (קיפון) ובדגי אמנון לסוגיהם.

דקטילוגירוס גם הוא טפיל זימים והוא שייך לטפילים מקבוצת המונוגנאה שהם תולעי מציצה חד גניות חיצוניות,

לקבוצה זו שייך גם טפיל אחר ‘ג’ירודקטילוס’ שהוא טפיל עור, והטיפול דלהלן יעיל על שניהם כאחד.

 

הטיפול הנכון לניקוי טפילי זימים

בבריכות מטופלות כדבעי אין חשש לקיום טפילים אלו, מטופלות הכוונה כאשר הבריכות מרוססות ב’נאלד’ (ברומקס 50) או ב’דנקס’ 80, למשך 6 שעות,

ובהקפדה נכונה של הריסוס ובריכוז מתאים, הבריכה מתנקה לחלוטין מטפילים אלו.

כמו כן בחומר ‘דגילין’ הטיפול הוא משולי הבריכה בבריכות קטנות, או ריסוס מסירה בבריכות גדולות.

הטיפול הוא למשך 6 שעות שבזמן זה יש הגבלות,  חומר זה קוטל את כל הדרגות של הסרטנים.

(המגע בתכשיר זה אסורה לאנשים הסובלים מחוסר באנזים G6PD-גלוקוז-6-פוספט דהידרוגנאז).

 

ג'ירודקטילוס בזימי הדג בהגדלה

ג’ירודקטילוס בזימי הדג בהגדלה

 

טפיל זימים (ארגיזלוס) תקוע בדג

טפיל זימים (ארגיזלוס) תקוע בדג

 

טפיל זימים על זימי הדג

טפיל זימים על זימי הדג