לוגו בית המעשר
|

1. זבוב וזחל סיאריד

זבוב הפוריד/ הסיאריד של הפטריות

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

סקירה על זבוב הפוריד/ הסיאריד של הפטריות

הזבובים של זבוב הפוריד מופיעים בהמוניהם בסוף הקיץ ובתחילת הסתיו, הם נמשכים בדרך כלל למקור אור.

הם נמצאים בדרך כלל בסיבות חלונות או דלתות של חדרים גדולים. בענף הפטריות הזחל של הזבובים מזיק מאד לפטריות, לזחל של הסיאריד יש יכולת חדירה, שגורמת לעיתים להרס פטריות שלימות. (להבדיל מהפוריד שבדרך כלל אינו נכנס לתוך גופי הריבוי).
זבוב וזחל סיאריד

זבוב וזחל סיאריד

 

זבוב וזחל פואריד

זבוב וזחל פואריד

הנקבות נמשכות מאד לבתי גידול של פטריות, בעקבות הריח הפעיל של גדילת התפטיר (=רשת של תאים חוטיים המהווה את החלק הוגטטיבי של הפטריה), הנקבה מטילה את ביציה על הקומפוסט (=פירוק של פסולת אורגנית ע”י אוכלוסיה מיקרוביאלית מעורבת בסביבה חמה ולחה.

לאחר הכנתו הקומפוסט משמש בין היתר כמצע גידול לפטריות). או על מעטפת המגן שמעל הקומפוסט (בדרך כלל זה “כבול”).

אורך נקבת הפוריד הוא 3 מ”מ. תהליך הבקיעה מתרחש לאחר 3 ימים בפוריד, ולאחר 6 ימים בביצי הסיאריד.

 

3. רימות מחופרות בתוך פטריה

רימות מחופרות בתוך פטריה

 

לאחר מיכן מופיע הזחל שצבעו שקוף והולך ונעשה דק לכיוון הראש.

עם גדילתו הופך צבעו ללבן וגודלו מגיע ל 4.5 מ”מ בפוריד ול 6 מ”מ בסיאריד.

תהליך הגדילה של זחל הפוריד 14 יום. ושל הסיאריד 18 יום.

לאחר ההתגלמות (הגולם צבעו חום-צהוב) שהתהליך נמשך כ – 20 יום (תלוי מאד בטמפרטורה החיצונית, כאשר בטמפ’ גבוהה זמן התהליך מתקצר. בטמפ’ של 16 מ”צ התהליך נמשך 38 יום. ובטמ’ של 24 מ”צ התהליך נמשך 21 יום) מגיח הזבוב וחוזר חלילה. ס”ה הטלה אחת של הנקבה מגיע ל 140 ביצים.

חשוב לציין שקומפוסט וכבול שהוכנו היטב על פי כל השלבים הנצרכים ובטמפרטורה הנכונה (כ – 60 מ”צ),

אין יותר זבובים בסביבת הקומפוסט, כמו כן כל שהיה בערימה גם הגלמים והרימות מושמדים.

וגם בהמשך קומפוסט מעוקר ואינו פורה אינו אטרקטיבי עבור הזבוב להטלת הביצים.

(ראוי לציין שזיהוי הזחלים שמצאנו בשנת תשס”ב ברבבות בתוך הפטריות שיובאו ממקומות שונים בעולם הן הצהובים – שקופים,  והן הלבנבנים, זוהו ע”י המומחים כזחלי הסיאריד. ראה עוד על זבוב זה בספר תולעת שני  בכרך ג בערך “פטריות“).