לוגו בית המעשר
|

1. זבוב הזית בזמן עקיצה

זבוב הזית

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

סקירה מורחבת על זבוב הזית

זבוב הזית הבוגר צורתו הכללית היא כצורת זבוב הבית. אלא שהוא קטן יותר. אורך גופו כ – 5 מ”מ בלבד.

צבעו ערמוני-צהבהב. בטן הזכר של הזבוב מעוגלת וקטנה יותר משל הנקבה. ואילו אצל הנקבה צורת הבטן כצורת מעוין, ובקצה הבטן צינור הטלה.

 

רימת הזבוב בין הזיתים

רימת הזבוב בין הזיתים

 

1. זבוב הזית בזמן עקיצה

1. זבוב הזית בזמן עקיצה

 

הביצה היא גלילית מוארכת וצבעה לבן כחלב. גודלה 0.75 על 0.17 מ”מ. הרימה מוארכת וצבעה לבנבנן, ואורכה הסופי עד 8 מ”מ.

הגולם, צבע החביונה צהוב-חום ומידותיו 4 על 2 מ”מ.

פעילות וטמפרטורה

הזבובים פעילים בעיקר בשעות היום ופעילותם תלויה בתנאי טמפרטורה:

מתחת ל 17 מ”צ – אינם בתנועה כלל. בין 20 מ”צ ל 30 מ”צ זה הטמפ’ האידאלית שלהם להתנועע ולהטיל את הביצים.

מעל 30 מ”צ הם בהתרגשות יתר, כלומר מתנועעים אך לא מטילים ביצים. ומעל 35 מ”צ נפסקת הפעילות שלהם לחלוטין.

[ומכאן ניתן להבין כיצד ממדינה אחת פעמים שהיו שטחים נקיים לחלוטין כאשר קנו את הזנים המקדימים, ופעמים שהנגיעות הייתה מרובה].

נקבת הזבוב באמצעות צינור ההטלה שבקצה בטנה, דוקרת בפרי הזית, ויוצרת נקב שעומקו 1 מ”מ, ומטילה שם ביצה אחת.

[גם אם הוטלו מספר ביצים תתפתח רק רימה אחת בלבד].

פעמים רבות שהנקבה דוקרת מספר דקירות בזית אך אינה מטילה בהם ביצים והם נקראים “עקיצות עקרות” וזה להבדיל מהנקרא “עקיצות פוריות”.

ניתן להבחין בין העקיצות כאשר העקרות מקום הדקירה הוא אפור, ואילו הפוריות צבען כחלחל במקצת, ומקום הדקירה שקוע קמעא [וניתן להבחין בזכוכית מגדלת בחריץ קצר שהוא מקום ההטלה].

התפתחות הביצים נמשכם ימים אחדים בלבד [בטמפ’ של 26 מ”צ נמשכת התפתחות הביצה והרימה כ 11 יום. ואילו בטמפ’ של 14 מ”צ ההתפתחות היא במשך 45 יום. ומתחת ל 10 מ”צ אין התפתחות כלל].

הרימה מתפתחת ומכרסמת מחילה המגיעה עד קליפת הפרי אך אינה פורצת אותה כך שהקרום העליון נשאר שלם ונראה כחלון עגול ושקוף.

לאחר סוף ההתפתחות מגיח הבוגר מבעל לחלון השקוף ופורץ החוצה. כאשר הנשל נותר בתוככי הזית.

ראשוני הזבובים מגיחים בנובמבר, ואילו האחרונים מגיחים עד תחילת מרץ.

על מנת להתגבר על זבובים אלו יש להקפיד על ריסוסים במטע ובפרט יש להקפיד על כך בששה השבועות האחרונים לפני המסיק.

מטעים שאינם מטופלים נפגעים רבות מן הזבוב. בד”כ המטעים המסחריים בארץ ישראל מטופלים כדבעי.

אך במטעים שאינם מטופלים ניתן למצוא נגיעות רבה.

בפרט יש להיזהר בתוצרת ייבוא בשנים בהם אין יבול בארץ [כידוע הזיתים הוא גידול סירוגי שנה עם יבול מבורך ושנה עם יבול מועט – שאז מייבאים תוצרת מחו”ל].

הייבוא מתבצע משלש מדינות ממצרים, ירדן ותורכיה. כאשר בבדיקות שעשינו בעבר, התוצרת מתורכיה נמצאה נקייה.

התוצרת ממצרים נמצאה נקיה מזבוב הזית [אך נמצא בה נגיעות של כנימות מגן – ראה  בערך “כנימות מגן“.

 

 

ואילו בתוצרת מירדן  הזיתים המוקדמים הראשונים נמצאו נקיים יחסית, ואילו כל התוצרת לאחר המוקדמים היו נגועים ביותר.

 

3. כנימות על זית

כנימות על זית