לוגו בית המעשר
|

דובדבנים מסוכרים

דובדבנים מעובדים

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

דובדבנים מסוכרים

דובדבנים מסוכרים, לאחר הליך השרייה בתמיסה והוצאת הגלעין, מושרים בכ 30% גלוקוז סירופ,

ועוברים תהליך של זיגוג, ומשווקים בצבע אדום או בצבע ירוק.

הדובדבן כחומר גלם ובפרט הזן המתוק, נמצא בחשש נגיעות של חרקים כמתואר בכרך ג מעמ’ רטז ואילך.

בתוצרת שמעובדת תחת כשרות מהדרין המקפידה על נקיות מחרקים, יש הליך קליטה ובדיקה של התוצרת

באופן ראוי ומקצועי שבו אמורות להתבצע גם בדיקות מדגם גדולות לתוצרת כולל בדיקות פנימיות,

ועל ידי זה ניתן להבטיח כי התוצרת המשווקת בחזקת נקייה.

לעומת זאת כאשר יש ספק על רמת הבדיקה או הניקיון, על הצרכן לבדוק מדגמית את התוצרת,

באופן שהוא לוקח כחופן פירות וחוצה אותם לשניים ובודק האם הם נקיים ללא חשש זחלים

(שצבעם, לבן, קרם, שקוף. עקב העיבוד הזחל עלול להופיע בגוונים שונים).

 

זחל זבוב הפירות בדובדבן מסוכר

זחל זבוב הפירות בדובדבן מסוכר

 

דובדבנים מסוכרים

דובדבנים מסוכרים

 

דובדבנים טריים – ראה בערך דובדבנים.

שימורי דובדבנים – ראה בערך דובדבן. ובערך שימורים.

דובדבנים מיובשים – ראה בכרך ג עמוד ריט. וראה עוד לקמן בערך “פירות מיובשים“.

ריבת דובדבנים – ראה לקמן בערך “ריבה“.