לוגו בית המעשר
|

אוכמניות מיובשות

י"ח אדר ב' התשע"ט | 25/03/2019

אופן הבדיקה והשימוש באוכמניות מיובשות

אוכמניות מיובשות, עלולות לקבל נגיעות לאחר תהליך הייבוש ובזמן האחסון.

אופן בדיקתן שווה לאופן בדיקת צימוקים, ראה לקמן בערך “צימוקים“.

וראה עוד בערך “אוכמניות” על אופי גידול של פרי זה ועל אופן בדיקתו בהיותו טרי או קפוא.

בשנת תשע”א, נתקבלו תוצאות מוועדי כשרות בארה”ב, שבגידול המסחרי בארה”ב,

נתגלו זחלי זבובים שתקפו את האוכמניות בעודם מחוברים,

והם נותרו בשלימותם גם לאחר הייבוש בתוך הפירות, והם פרסמו לאסור את האוכמניות,

עקב הקושי לבדוק נגיעות פנימית בתוצרת.

אלא שאין מחזיקים איסור ממקום למקום, וגם במקומם נעשתה הבחנה בין רמות השונות של התוצרת,

ואם ספק בידך על איכות האוכמניות, יש לבדוק מדגמית כמות אוכמניות ולפתוח חופן פירות ולראות באם נמצא נגיעות פנימית.