לוגו בית המעשר
|

אדמונית/Red Tilapia

י"ב אדר ב' התשע"ט | 19/03/2019

סקירה מורחבת על אדמונית/Red Tilapia

דגי  האדמונית הם מופעים אדומים של מיני אמנונים שונים, שפותחו בישראל כזן כלאים

על מנת לשפר את המראה של דג האמנון על צבעיו הכהים.

כמבואר לעיל במבוא, בדגי הבריכות מצויים טפילים שונים ובעיקר ‘לרניאה‘ ו’ארגולוס‘ – ראה לעיל בערכם.

ולעיתים נדירות יותר ניתן למצוא נמטודות שמקורם מעופות המים – ראה לעיל בערך ‘נמטודה‘.

 

אופן הבדיקה והשימוש:

  • דגים  הנקנים בחנויות העומדות תחת פיקוח כשרותי מיוחד גם לעניין טפילים, מקורם מבריכות מטופלות כדבעי,

ואין חשש לטפילים חיצוניים כלל. ומותר לאוכלם ללא חשש כולל ראש הדג ושאר איבריו.

ומעיקר הדין אין צריך לחוש לנמטודות שאינן מצויות בדרך כלל

(וכאשר יש חשש למקרה נדיר של נגיעות, הכשרויות הבקיאות בפיקוח הטפילים, מודעים ובודקים ועושים את כל הנדרש.

והרוצה לבדוק לעצמו, לאחר הוצאת בני המעיים, יגרד היטב את דפנות הבטן, ואת ראש הדג יסיר,

או יחתוך ויוציא ממנו את איברי הפנים של הראש, וישטוף היטב תחת זרם מים תוך כדי הברשה או שפשוף).

  • דגים  הנקנים ממקומות שאינם תחת פיקוח לעניין טפילים, קיים חשש לנגיעות חיצונית בדג,

ויש לנקותו כדלהלן:

 

  • טפיל ‘ארגולוס‘ כמבואר במבוא נותר על עור הדג ואיננו חודר פנימה, להוציא חדירה אפשרית לחלל הפה או אזור הזימים.

טפיל זה אוחז בדג בעוד הטפיל חי, אולם לאחר מיתתו אחיזתו חלשה ביותר, ולכן דג שעבר הקפאה,

או אף מצונן שעבר זמן לאחר מיתתו, יש לשטוף היטב תחת ברז מים תוך כדי גירוד עור הדג, בכל גופו גם במקום שאין קשקשים.

  • מחשש לטפיל ‘לרניאה‘ שחודר לגוף הדג, יש להתבונן היטב ולוודא שאין מבחינים בפצע או סימן אדמומית כל שהיא,

במידה ומבחינים בפצע או סימן אדום יש להסירו עד עומק של כחצי ס”מ.

  • בחללי הדג, שהם הפה, הזימים, ומחשש לנגיעות נדירה יותר של נמטודות בדפנות בטן הדג,

על כן יש או להסיר את ראש הדג לחלוטין, או לחילופין לחצות את ראש הדג,

להוציא ממנו את איברי הפנים של הראש, ולשטוף היטב תחת זרם מים תוך כדי הברשה בכל דפנות ראש הדג.

וכן לאחר הסרת מעי הדג, לשטוף תוך כדי הברשה את כל דפנות הבטן.

 

 

באם קונים דג חי יש להמתין מספר שעות לאחר מותו או להקפיאו למשך זמן עד שיוקפא

(השריה בחומץ ומלח אינה מועילה לשיחרור אחיזת חרקים).

ולאחר ההפשרה לגרד את עור הדג היטב, ולבצע את התהליך האמור.

באם מסירים, את ראש הדג, ואת עור הדג, ומנקים היטב את דפנות בטן הדג,

לאחר התבוננות שאין פצע אדום מחמת חדירה של טפיל, הדג בחזקת נקי ומותר באכילה.