לוגו בית המעשר
|

חלוקת שמן זית של תרומה לכהנים

כ"ו כסלו התש"פ | 24/12/2019

חלוקת שמן זית של תרומה לכוהנים

אחת מהפעולות הרבות והמבורכות של “המכון למצוות התלויות בארץ” בראשות הגאון רבי שניאור זלמן רווח שליט”א

הינה חלוקת שמן זית של תרומה.

החלוקה התקיימה בשבוע שעבר לקראת ימי החנוכה עת הגיעו עשרות כהנים תושבי אלעד לקבלת שמן זית של תרומה

המיועד להדלקת נרות שבת וחנוכה כאשר השמן ממולא בתוך מיכל מהודר.

שמן התרומה נלקח על ידי רבני המכון לאחר שקיימו את מצוות הפרשת תרומות ומעשרות באחד מבתי הבד עומדים תחת השגחת המכון.

ציבור הכהנים קיבלו את השמן בשמחה רבה תוך כדי שהם מציינים בסיפוק כי יזכו להדליק את נרות החנוכה לכתחילה בשמן זית מהודר.

יצויין, כי השמן מיועד להדלקה הן לנרות שבת והן לנרות החנוכה אך לא להדלקת נר של יום טוב ומיועד לכהנים בלבד.

לצפייה בהפרשת התרומות