לוגו בית המעשר
|

הצטרפות לבית המעשר

סוג המנוי

בחר בין מנוי לבית פרטי לבין מנוי לבית עסק
או במנוי זהב הנושא בעול החזקת המכון

אופן חידוש המנוי

תוקף מנוי זה הינו לשנה שלימה החל מהיום, המנוי המומלץ הינו מנוי מתחדש משנה לשנה.
מעוניין לשנה אחת בלבד? החלף את הסימון כאן, שים לב לשינוי במחיר המנוי.

בחרת מנוי לשנה אחת בלבד

ניתן לבטל כל העת מנוי מתחדש, לביטול מנוי לחץ כאן

סוגי המעשרות
שים לב: א. מעשר שני הינו חובה תמיד (ונוהג בפירות ברוב שנת מעשר עני). ב. מעשר ראשון מיועד עבור הפרשה מפירות וירקות שהם טבל ודאי (קטיף עצמי מהעץ) ולא עבור ספק טבל (קניה מהשוק). ג. לוי אינו מחוייב בנתינת מעשר ראשון. ד. מעשר עני נוהג בשנות ג,ו לשמיטה בלבד.
עלות:

מטבע לחילול עבור מעשר שני ונטע רבעי
כולל התפסת פרוטה חמורה במטבע

עלות:

במנוי זה הנך מקיים נתינה בפועל ללוי
אינו מיועד עבור הפרשה של ספק טבל

עלות:

במנוי זה הנך מקיים נתינה בפועל לעני
תוקף המנוי הוא לכל זמן חיוב מעשר עני

סה”כ מחיר כולל: 0 ש”ח
ממלא מקום מעשר ראשון  (%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99: מתחדש מדי שנה) 30.00 / שנה
ממלא מקום מעשר ראשון  (%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99: 1 שנים) 35.00 ⁩ למשך ⁦שנה אחת⁩
ממלא מקום מעשר שני  (%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99: מתחדש מדי שנה) 30.00 / שנה
ממלא מקום מעשר שני  (%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99: 1 שנים) 35.00 ⁩ למשך ⁦שנה אחת⁩
ממלא מקום מעשר עני  (%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99: לחיוב בשנות מעשר עני) 0.00 / שנה
ממלא מקום מעשר עני  (%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99: תשפ"ה) 80.00 ⁩ למשך ⁦שנה אחת⁩
ממלא מקום מעשר ראשון - עסקי  (%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99: מתחדש מדי שנה) 60.00 ⁩ למשך ⁦שנה אחת⁩
ממלא מקום מעשר ראשון - עסקי  (%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99: 1 שנים) 60.00 / שנה
ממלא מקום מעשר שני - עסקי  (%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99: מתחדש מדי שנה) 50.00 / שנה
ממלא מקום מעשר שני - עסקי  (%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99: 1 שנים) 50.00 ⁩ למשך ⁦שנה אחת⁩
ממלא מקום מעשר עני - עסקי  (%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99: לחיוב בשנות מעשר עני) 0.00 / שנה
ממלא מקום מעשר עני - עסקי  (%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99: תשפ"ה) 115.00 ⁩ למשך ⁦שנה אחת⁩

פרטי חיוב

ישראל

מידע נוסף

ההזמנה שלך

Product
Quantity
Total
Cart Subtotal 0.00
Order Total 0.00