לוגו בית המעשר
|

שו״תים Online

פריטים נמצאו
בחיפוש אחר:
מאת:
 • מעשר עני

  תרומה כהלוואה עבור מעשר עני

  אני תורם קבוע בהוראת קבע, עבור אירגון חסד מסויים, האם באפשרותי לחשב את התרומה הזאת כהלואה עבור מעשר עני, שיתקזז מסכום זה?

 • בית המעשר

  חוזה הלוואה לעסק

  ברשותי עסק הצורך הרבה פירות וירקות, האם אוכל להסתפק בחוזה ההלוואה עם העני על סך 50 ₪?

 • בית המעשר

  הלוואה בשביל אחר

  הורי זקנים ואינם יכולים לבצע את ההלואה בפועל [לחתום על החוזה וכו”], האם אני יכול להלוות את הכסף לעניים בשבילם, וכשהם יפרישו, יתקזזו עם העני על הלואה זו?

 • אוצר בית דין

  ”אוצר בית דין”

  האם כדי לרכוש תוצרת של “אוצר בית דין” אני חייב לעשות מנוי בבית הדין?

 • תרומות ומעשרות

  תוצרת הגדלה על מצעים מנותקים

  האם חייבים להפריש תרומות ומעשרות מתוצרת הגדלה על מצעים מנותקים בתוך חממות ובתי גידול?

 • חרקים בירקות

  אופן הניקוי של כרוב מגידול רגיל

  מהו אופן הניקוי של כרוב מגידול רגיל בשטח פתוח שאני קונה בשוק?

 • מעשר ראשון

  מעשר ראשון בימינו

  האם אני חייב לתת ללוי מעשר ראשון בזמן הזה? ומדוע אין אפשרות לטעון ללוי: “הבא ראייה שאתה לוי”?