לוגו בית המעשר
|

הרכבה באבוקדו

ה' אב התשע"ט | 06/08/2019
האם אפשר לעשות הרכבה בין אבוקדו מזן אטינגר לאבוקדו מזן האס?
 מין במינו ואין איסור כלאים