לוגו בית המעשר
|

מקלות קינמון

י"ב תמוז התשע"ט | 15/07/2019

אני נמצא באינדונזיה בודק מפעלים עבור כמה רבנים. נתקלתי במפעל שמייצר מקלות קנמון ומצאתי שהוא נגוע. בתעודת הכשרות של הרב המכשיר לא מופיע הכיתוב שצריך לבדוק את המקלות לפני השימוש. כמו כן, מקלות הקנמון נטחנות במפעל ללא נקיון ובדיקה. הייתי רוצה להתייעץ עם כבודו.

ראשית יש לציין שהגם שלאחר טחינה הכל מתבטל, עם כל זה אין מבטלין איסור לכתחילה.
אולם כל זה בוודאי איסור ולא בספק איסור. אלא שאתה מציין שהוא נגוע כלומר ודאי נגוע.
עם כל זה בגוי לא קנסינן והקונה ממנו מותר לכתחילה. ובפרט שכאן מדובר בדבר שדרכו בטחינה, ונטחן לא כדי לבטל חרקים.
הנה כל האמור הוא לכתחילה עבור הלקוח. אבל עבור נותן הכשרות חייב להשתדל בכל אופן שהמוצר יהיה נקי קודם הטחינה. לכן מן הנכון לסכם עם המפעל על תהליך שכל מקלות הקינמון עוברים לחץ אויר לתוך המקל להוציא כל גוף זר שבתוכם. ואז ממשיך לטחינה. וכל אשר עושים כעין זה שרי לכתחילה גם אצל יהודי.