לוגו בית המעשר
|

תרו”מ מתוצרת נכרי

כ"ח ניסן התשס"ט | 22/04/2009

האם חייב להפריש תרו”מ מתוצרת נכרי שנגמר מלאכה ע”י הישראל, אולם התוצרת עדיין בבעלות הנכרי?

תוצרת של נכרי שנגמר מלאכתו ע”י ישראל ועדיין התוצרת בבעלות עכו”ם רבו הסוברים שאין צריך להפריש תרו”מ, אולם כיון שחששתי לדיעות החולקות, על כן בכה”ג הוריתי להפריש וכמובן ללא ברכה.