לוגו בית המעשר
|

תרומות ומעשרות

כ"ז טבת התשפ"א | 11/01/2021

קיבל רשות לקטוף לימונים מחצר חבירו רק שלא יכנס לחצרו (אלא עומד בחוץ ומושיט ידו וקוטף) ומביא הקוטף לביתו האם צריך להפריש תרומות ומעשרות והאם יש חילוק אם קוטף שניים או יותר לבין אם קוטף רק אחד
תודה רבה

כל שזה לא הפקר לכולם אלא רק עבורך שקיבלת רשות.

ברגע שהקוטף קטף והכניס לביתו, מתחייב במעשרות, ואין הבדל אם זה כמה לימונים או לימון אחד.