לוגו בית המעשר
|

תרומות ומעשרות

כ"ו כסלו התש"פ | 24/12/2019

שלום רב,

לגבי תרומות ומעשרות אשמח לדעת האם אני מעשר באופן נכון:

אני מעשר לימונים טבל ודאי ואני מנוי בבית המעשר. מברך את הברכה, חותך תחיכה קטנה (כלשהו) ובנוסף עוד חתיכה שהיא לפחות 1/100 (אחוז אחד) ואומר את כל סדר ההפרשה. עכשיו אם אני לוי האם אני צריך לתת עשירית מהתבואה ללוי או שאני פטור? ובכלל גם אם לא הייתי לוי היום עדיין נוהגים לתת ללוי? או שמחללים את זה גם על מטבע?
ובנוסף כיצד עובד החילול על מטבע בתור מנוי של בית המעשר..
אשמח לדעת אם אני עושה נכון ואם לא אשמח לדעת כיצד לעשות נכון.

תודה מראש.

שלום וברכה,

בימים האלו יצא חוברת החדשה על ביאור המעשרות ואופן ביצוע קל ונכון, וכדאי שתשתמש בחוברת זו, קיימת גם באתר של בית המעשר.

לגופו של ענין אינך חייב להוריד 2 חלקים, אלא גם חלק אחד שכולל גם את האחוז ועוד קצת. כאשר בהמשך עם אמירת הנוסח תחיל את “תרומה גדולה” על כל מה שיותר מאחוז אחד. את האחוז יחד עם 9 אחוז נוספים שהשארת בפירות, תחיל שם של “מעשר ראשון” [ללוי]. החלק העשירית מן המעשר שזה מאית מכלל הפירות והוא האחוז שהוצאת הצידה, הוא תרומת מעשר, שאם היינו זוכים היה מוגש על ידי הלוי לכהן לצורך שימושו [רלוונטי היום רק בשמן שהכהן משתמש להדלקה].

את המעשר ראשון לא רלוונטי חילול כי אין בו קדושה כמו מעשר שני או נטע רבעי.

חובת הנתינה ללוי היא חובה גמורה וגם בזמן הזה, כיון שאיננה קשורה לטומאה וטהרה. וכך פסק מרן בשו”ע בסי’ שלא סעי’ יט, לב, נב, סג ועוד.

אמנם אתה שאתה לוי, קורא שם, ומשאיר לעצמך, ואינך חייב לתת לחברך הלוי.

לגבי מעשר שני, אכן שם יש קדושה, ואתה צריך לחלל את הקדושה על פרוטה, ניתן להכין זאת גם בבית, אלא שיש כמה דינים בדיני הפרוטה שיש ללמוד. ובנוסף לזכור שלא לחלל יותר פעמים מאשר הפרוטות שהקצבת. מאידך בית המעשר  הוא זה שדואג לכל הענינים, כולל חילולים וכו’. ותפקידך רק לחלל את הקדושה על פרוטה של בית המעשר שהוא ייחד עבורך.