לוגו בית המעשר
|

תרומות ומעשרות

י"א כסלו התשע"ו | 23/11/2015

כאשר רוצים לקטוף מעדנית במרפסת זעתר- האם יש פתרון פרקטי לגבי התו”מ, מכיון שהכמות מאוד מועטת- ועוד לא שייך להביא מזה ללוי ולעני כמות כזו ?- מדובר כשתולש 2 עלים.
עד כמה שידוע לי אפשר לעשות תנאי?- איך עושים למעשה תנאי זה?

א. בכל קטיף מהאדנית של תבלינים הנאכלים [שלא כעין שיבא שפטור מתרו”מ שהוא רק לטעם ולא נאכל כלל], חובה להפריש תרו”מ.
ב. להפריש תרומות ומעשרות במחובר אי אפשר ולאחל. אכן יש תנאי לעשות במחובר שיחול כשיתלש, למעשה זה לא יעיל אצלכם כל כך, וגם אם כן זה לא מקרה שבגללו כדאי להפסיד ברכה [אם זה לא תחת גג שמפריש בלי ברכה] ולפסיד מן המוקף. משתמשים בזה כשיש חשש לתקלה.
ג. לתת ללוי ולעני, הפתרון הוא פשוט, להתקשר ל”בית המעשר” לעשות מנוי כולל ללוי ואז, בכל הפרשה תפקידך להוציא את התרומה, אך החילול והנתינה ללוי מתבצע באמצעות ההסכם שעשית עם הלוי דרך בית המעשר.
ד. בית המעשר: 039030580 בימים א-ה בין השעות 9-5