לוגו בית המעשר
|

תותים!!!!! מותר???? אסור????

י"א סיון התשס"ט | 03/06/2009

במחילה מכבוד הרב,
איך יש לנהוג הלכה למעשה בעניין התותים? מותר או אסור לאכול?

אם הקב”ה ברא תותים בעולמו הם כדי לאוכלם! אלא שיש דרך ראויה ומסודרת ובטוחה לנקותם, ללא צורך בקילוף או בטחינה. והכל מבורר בתשובתי שהתפרסמה כולל הדרכה בדף חרקים בפירות באתר הבית של המכון למצוות התלויות בארץ.