לוגו בית המעשר
|

תולעת אניסאקיס מותרת או אסורה?

ז' סיון התש"ע | 20/05/2010

אינני מבין כיצד הרב ויא שליט”א שהוא מומחה אולי הכי מרכזי כיום בעולם בתחום הכשרות סובר שמותר?הרי אתם מביאים רשימה ארוכה של רבנים גדולים שאוסרים?!

אינני מכיר ציטוטים חדשים ממה שהזכרת בשאלתך, אך רוב ככל הגילויים החדשים שהביאו לפסק של כל גדולי הדור התבררו יותר בשנים האחרונות. ולענ”ד מזה הכל יובן