לוגו בית המעשר
|

תולעים בתותים”” ובדיקת התותים.

ג' אדר התשע"ב | 26/02/2012

קראתי בעיון ובעניין את המאמרים הנמצאים באתרכם בנוגע התותים”” ובפרט את המחקר המפורט שערכתם בבדיקת קרוב לחמש מאות תותים. אמנם בעיון במחקר התעוררה לי שאלה גדולה ומהותית.

כפי המתואר במחקר”” תהליך הבדיקה ברוב התותים היה בן ארבעה שלבים:
א. הורדת הראש עם קצת מהבשר
ב. בדיקה ויזואלית
ג. השרייה בנוזל עם סבון תוך ערבוב
ד. בדיקת המים במסננת.

והנה”” לכאורה העיקר חסר כאן מן הספר. כי בדיקת המים במסננת”” ומציאת חרקים בהם”” יכולה רק להעיד על כך שהבדיקה הויזואלית הראשונית לא היתה מספיקה”” שהרי נתגלו חרקים גם לאחריה. אולם בדיקת המים במסננת אינה יכולה להעיד שכבר אין חרקים על גבי התות ושכולם ירדו במהלך ההשריה! הרי דבר כזה יכול להתברר רק על ידי בדיקה ויזואלית ””נוספת”””” לאחר ההשריה. ואם כן לכאורה תקפות הממצאים של המחקר מוטלת בספק”” כי אם הבעיה בתותים היא שיש בהם חרקים שלא יורדים אפילו אחרי השריה”” נמצא שבעיה זו לא נבדקה כלל במחקרכם!

אודה לכם מאד אם תפתרו ותיישבו תהייתי זו”” אשר אני מתחבט וטרוד בה.

א. אכן נבדקו עשרות פעמים התותים גם ויזואלית לאחר תום כל התהליך.
ב. השטיפה השניה האחרונה לא נעשתה כשטיפה רגילה בבית, אלא שטיפה לאחר גירוד כל פני התות במברשת קשה, ולאחר סינון הופרדו כל הפסולת מכל הסוגים, ולא נמצאו חרקים.
ג. בטיפול בבית הצרכן לאחר השרייה ועירבוב במים, ושטיפה תחת ברז מים עם מברשת רכה על פני כל התות, אין יותר כל חשש להימצאות חרקים נוספים, מטרת המחקר הייתה לזהות האם נותרו חרקים מחופרים תחת הגרגרים, ולכן כל הבדיקה הויזואלית שנעשתה היא רק תחת הגרגרים, וכל מימצא חשוד נבדק תחת מיקרוסקופ דיגטלי, שממנו אגב הופק כל הסרט המתעד את הטריפס בן יומו.