לוגו בית המעשר
|

תולעים בלימון

ו' אדר ב' התשע"ט | 13/03/2019

לרב רווח שלום וברכה שאלה, לימון יכול להיות נגוע בתולעים?

בזחלים של זבוב הפירות בעיקר