לוגו בית המעשר
|

תולעים בדגי סלמון והרינג

ד' תמוז התש"פ | 26/06/2020

שלום וברכה לכבוד הרב!
ברצוני לשאול האם בסתם דגי סלמון של הכשרויות המהודרות יש בעיה של תולעי “אניסקיס” או שהם נקיים מהם, ואם יש הבדל בין הכשרויות.
וכן לגבי הרינג, האם מה שתחת הכשרויות המהודרות הוא נקי מתולעים אלו או לא והאם משתנה בין הכשרויות.
נתעוררתי לזה מכיון ששמעתי שיש סלמון מיובא מנורווגיה שהוא נקי, וכן בהרינג שמעתי שיש שיטות לשומרו באופן שיהיה נקי ורציתי לדעת האם זה מה שמצוי בחנויות תחת הכשרויות המהודרות או לא.
יישר כח לעוסקים במלאכת קודש זו בנאמנות ומזכים את הרבים. יהי השם עמכם!

דגי סלמון שמקורם מנורבגיה, אין בעיית תולעי אניסאקיס כיון שמקורם מכלובים ולא מהים הפתוח [וכן בכלובים ממדינות אחרות כגון צ’ילי ועוד]. ולכן אין לחוש לתולעים בבשר הדג. גם אם אין כשרות כלל או שיש את הכשרויות שאינן מקפידות על תולעים בדגים והם הרוב המוחלט של הכשרויות המהדרין היום.

מאידך יש כינה חיצונית שנמצאת על עור הדג ללא חדירה, ולכן לאחר שטיפה היטב וק”ו גירוד כל עור הדג אפשר להיות רגועים ולהשתמש ללא חשש.

דגי הרינג, לצערי אין כל אפשרות בטוח כולל כל הכשרויות וכל האופנים. הגם שיש אפשרות לכך אם יקחו את פילה הדג שמפולט כדג טרי, ולא כקפוא, וינקו מיד את דפנות הבטן, ולעיתים אכן יש עיבוד כזה והוא נקי, אךלצערי הרוב אינו עושה כך.

רק אציין שכמוצר סופי לאחר שהוא כבר חתוך ומוכן לאכילה, אופן הבדיקה קשה, ויש מגדולי ישראל שהתירו להתמש במוצר זה מחמת ספק ספיקא, שמא החתיכה שממנו עובד הייתה נקיה [שהממוצע שנותר בחתיכות הדג לפני עיבודו הוא פחות מרוב], ואף אם היה שמא בחיתוך לפרוסות הוא נחתך. ועוד שהבדיקה היא קשה ובכהאי גוונא כותב השפ”ד שבחיוב דרבנן אפשר להקל כשהבדיקה קשה ביותר. ובצירוף כל זה התירו בדיעבד את השימוש והאכילה. אולם הורה מרן הגריש”א זצ”ל שחלילה מחמת הצירופים הללו לתת הכשר על המוצר הזה.

וכיון שיש אפשרות לייצר ללא תולעים, מקווה אני שעוד יבוא יום וועדי הכשרות ינהיגו כך בפועל.

בברכה ובהצלחה