לוגו בית המעשר
|

שתי שאלות

י"ט אדר התשפ"א | 03/03/2021

יש לי שתי שאלות לכב’ הרב.
א’. האם יש בעיה של כלאי אילן בוורדים ?
ב’. מה ההגדרה של עץ שלא נותן פירות שיהיה אפשר לעוקרו? למשל יש לנו עץ אגס שנטוע למעלה מ10 שנים ולא הוציא פרי אחד.(ואפילו פריחה אין לו) וכן אתרוג שקיים (מזרע) למעלה משבע שנים ועוד לא הוציא פרחים

תודה רבה!

שלום וברכה,

  1. בלי להכנס לדיון ההלכתי חשוב לידע כי אכן ורדים הם מורכבים, אולם זה רק על בני מינם בלבד.
  2. יש להתייעץ עם מומחה, לעיתים אכן עץ יכול שלא להניב פירות מכמה טעמים. ולעיתים בתיקון או בטיפול נכון יכול לתת פירות.
  3. אם אכן העץ איננו נותן פרי יהיה מותר לעוקרו. אולם נכון וצריך שאלת חכם וזהירות בהכרעה קודם עקירת עצים.