לוגו בית המעשר
|

שקדיה לענין ערלה

ה' תשרי התשפ"ד | 20/09/2023

שקדיה בת כמה וכמה שנים שחלק ממנה עבר מתחת לגדר וגדל בגינה אחרת והוציא פירות – מה דינם, האם נחשבים לחלק של העץ המקורי?

כיון שבצד השני יצא מתחת פני האדמה. יש למנות לחומרא שנות ערלה מאז שצץ מעל פני האדמה בבית השני.