לוגו בית המעשר
|

שנה רביעית בנקטרינה

ה' תשרי התשפ"ד | 20/09/2023

א. מה מברכים השנה על פירות שקטפנו בגינה?

ב. יש לנו מטע נקטרינות בן 4 וידוע לי שזה נטע רבעי. אם אני קוטפת מהמטע כדי להביא הביתה, אני לא מעשרת, האם יש איזו ברכה ומהי? וכן האם צריך להוסיף מטבע לחילול נטע רבעי? תודה.

א. מעשר שני ויש 2 ברכות אחד כלל של המעשרות. והשני על פדיון מעשר שני ומופיע בנוסח.

ב. אם הוא ודאי בן 4 ולא היה מגוש שהוא ספק וכו’ אז פטור ממעשרות וחייב בחילול כל פרי שנקטף.

וקודם החילול מברך על חילול נטע רבעי (כמופיע בנוסח) ומוסיפים את נוסח החילול. ואם זה רבעי מספק יש להפריש תרומות ומעשרות וגם חילול ואת שניהם ללא ברכה