לוגו בית המעשר
|

שמן זית מעצי עיריה

כ"ז חשון התשפ"ב | 02/11/2021

בס”ד
שלום לכב’ הרב אני מוסק זתים מעצי עירייה הנמצאים בשטחים פתוחים , לצורך עשיית שמן זית.
מה הדין לגבי הפרשת תרומות ומעשרות לשנת תשפ”א ? ומה הדין לגבי מעשר ראשון ? מעשר עני?
אם צריך לתת מעשר עני ניתן לתת למשפחה?
אם צריך מעשרות מתתי עושים לפני או אחרי שקיעת השמרים ?
מה הדין לגבי שנה הבאה שהזתים יהיו קדושים בקדושת שבעית ?
איזה כמות אני יכול להכין לצורך צריכה עצמית 30 ליטר ?
תודה רבה

מה זה עצי עירייה, משטחים פתוחים? פתוח לכל דיכפין, הפקר לכולם עניים ועשירים? כל סוגי האנשים?

אם כן זה הפקר, והכל פטור גם אם תעשה שמן.
וכן הדין כמובן וק”ו בשנת השמיטה.
אם אין הפקר רק יש לך רשות מיוחדת, ממילא זה חייב במעשרות, ואתה צריך לתת עשירית ללוי, ותשע אחוז לעני [אפשר גם עני ממשפחתך, ואדרבה].
בלקיחה בשנת השמיטה, כתב הרמב”ם שהוא בשיעור שהדרך להביא מן ההפקר, וראה מה שכתבתי בשביתת השדה מהדו”ח פי”ב הערה 13 שלחומרא עד 50 ליטר, ויש שיעורים נוספים גבוהים מזה, יעוי”ש.