לוגו בית המעשר
|

שמיטה בפסיפלורה

ו' אייר התשפ"א | 18/04/2021

יש לי פסיפלורה שגודלת בחצר ושתלתי אותה שתכסה את הגדר של החצר , האם מותר בשמיטה להטות את הענפים שיגדלו לאורך הגדר ויכסו אותה או שזה מהמלאכות האסורות?

כל קשירה שמטרתה לעיצוב העץ, אין מקום להתיר אלא במקרים חריגים להציל העץ.
אם המטרה שלא יתחככו הפירות בקרקע וייפסדו יש להתיר.
אולם אם המטרה היא לא חקלאית אלא סיוע בכיסוי גדר, לכאורה זו מלאכה מותרת