לוגו בית המעשר
|

צמח הרוזמרין עם פריחתו

שמיטה בעלי נענע ורוזמרין

כ"ד שבט התשפ"ב | 26/01/2022

מה הדין לענין שמיטה בעלי נענע ורוזמרין?

נענע – ירק בתר לקיטה וכבר הכל נלקט בשביעית ויש בו קדושת שביעית. רוזמרין – עץ, ומסתמא שיש כבר חנטת עלים חדשים ושייך כבר לשביעית. למעשה, השימוש מותר רק עם ההגבלות של קדושת שביעית.