לוגו בית המעשר
|

שכחתי לחדש מנוי לבית המעשר

ז' שבט התש"פ | 02/02/2020

אם התעכבתי מלחדש את המנוי לבית המעשר, ובתקופה זו המשכתי להפריש תרומות ומעשרות, מה עלי לעשות כעת?

ראשית לחדש מיידית.

שנית, לגבי מעשר שני, למשך תקופה מסויימת אנו מאפשרים למנויים להמשיך ולחלל על המטבעות שברשות בית המעשר.

לגבי טבל ודאי אם היה ברשותך, אנא תתקשר לבית המעשר לקבל הדרכה.