לוגו בית המעשר
|

שימוש בתרומה למשפחת הכהן?

ח' אלול התשע"ב | 26/08/2012

האם מותר לכהן שקבל תרומה בשמן זית לתת לחתן שלו שהוא לא כהן להשתמש בבית חמיו להדלקת נרות? או אפילו לתת לו להשתמש בבית החתן עצמו?

ההיתר היחיד הוא שהכהן ידליק את הנרות לכבוד שבת, וכאשר הוא נהנה בהיתר, אף אם החתן שהוא ישראל שוהה בביתו ונהנה גם כן, מכל מקום מותר לו ליהנות, ואם באמצע יצא הכהן ונשאר הישראל, מותר לו להמשיך ליהנות מזה.