לוגו בית המעשר
|

שימוש בלאכוג’ל אם צריך לחוש לאיסור חמץ

ג' סיון התש"פ | 26/05/2020

חשיבות החיטוי בזמן המגפה גדולה עד מאד, ואנשים רבים נחה דעתם ממוצר זה שאיננו מצריך מים וניגוב, ורבים שואלים מה דינו לקראת הפסח, אם יש לחוש בו לחמץ

מותר לכתחילה להשתמש לחטא את הידיים עם חומר חיטוי זה או אחרים הדומים לו, ואין לחוש כלל לאיסור חמץ במוצר זה. ואין צריך לחפש Dent alcohol (אלכוהול לא אכיל או כיו”ב).

המקור לתשובה והנימוקים מספר כתר מלוכה חלק אורח חיים סימן יט’