לוגו בית המעשר
|

שהחיינו בפירות

כ"ד ניסן התשפ"א | 06/04/2021

לכבוד הרב שלום. על איזו פירות אפשר לברך שהחיינו? שהרי יש הרבה פירות שנמצאים בשוק כל השנה (כמו שידוע לי שגם אבטיח ומלון ישנם בכל מיני מקומות גם בחורף)

כל שהאכן הפירות קיימים כל השנה, ממילא אין שמחה בראייתן, ואין מברכים עליהם שהחיינו. מאידך אם הם נמצאים בשימורים או יבשים, ובטרי פעם בשנה בהחלט אפשר לברך שהחיינו על הטרי.
מילון אכן כבר יש כל השנה, ואין עליו ברכת שהחיינו.
אבטיח, כמדומני שעדיין יש הפסקה קצרה, אמנם אם אכן יהיה מצוי לאורך כל השנה, גם שם ברכת שהחיינו תתבטל.