לוגו בית המעשר
|

שאלה בתרומות ומעשרות

י"ח אייר התשפ"ג | 09/05/2023

שלום לכבוד הרב,
כתוב בילקוט יוסף כך: ילקוט יוסף קצוש”ע יורה דעה סימן שלא – מהלכות תרומות ומעשרות סעיף טז
פירות של שדה גוי שנתמרחו או נגמרה מלאכתן ע”י ישראל, חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות בברכה. ואין לחשוש בזה משום ספק ברכות להקל. וכן פירות חו”ל שנתמרחו או נגמרה מלאכתן בארץ ישראל, חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות. עד כאן.

השאלה היא, מישהו הביא לי קופסת אגוזים טבעיים לגמרי ולא כתוב כשרות בקופסה.
האם אפשר לאכול מהאגוזים?

לא מובן מן השאלה. מי שהביא לך, זה מהארץ? זה מחו”ל? זה מנכרי? זה מיהודי? זה ממקום שאתה לא יודע?

ראשית מה ששלחת לא רלוונטי, כי זה מדבר על גמר מלאכה על ידי יהודי. וזה מתאים לשמן ויין וכו’. כאן זה אגוזים והקטיף הוא גמר מלאכה.
ולכן אם המקור מחו”ל או נכרי בארץ, פטור. ואם המקור יהודי חייב.
כל זה בשנה רגילה, השנה שזה שמיטה, יש כאן נקודה נוספת, מה והיכן והיאך טיפלו בזה בשנת השמיטה והאם זה של יהודי.
אמנם בכל מצב מותר באכילה. ולכל היותר מפריש בלא ברכה בשמיטה גם אם ודאי לא הפרישו.