לוגו בית המעשר
|

שאלה בהלכות כלאים

ה' אב התשע"ט | 06/08/2019
שלום הרב! רציתי בבקשה לשאול שאלה בהלכות כלאים שתלתי מלון ודלעת והדלעת התפשטה על כל הגינה האם זה כלאים ואם כן את מה צריך לעקור?
למה לעקור? תוריד את הנוף של הדלעת.
עיקר ההפרדה היא בשורשים לא בעלים. בשאר מינים אפילו אם נוף הירקות מתערבב כל שיש בשורשים הפרדה של טפח וחצי (בירקות בודדים כמו במקרה שלך). מותר גם הפרדת הנוף. אולם כשאחד המינים זו דלעת יונית אסור. וכיון שאנו לא בקיאים בסוג הדלעת יש להחמיר בכל סוגי הדלעות.
לכן למעשה, תדלל את הנוף של הדלעת ותשאיר קרחת נקייה בשיעור הנצרך סביב המילון. והכל מותר ואין צריך לעקור