לוגו בית המעשר
|

ספר גבוות השדה הרב רווח

גבולות הארץ לעניין שמיטה – מושב רמות

כ"ד שבט התשפ"ב | 26/01/2022

מושב רמות בצד המזרחי של הכנרת האם דינו כארץ ישראל ומוגדר ככיבוש עולי בבל?

זה שייך לעבר הירדן המזרחי וזה ככל דיני עבר הירדן, ונוהג בזה כל דיני השמיטה להוציא ספיחין, כדין עולי מצרים.