לוגו בית המעשר
|

ריסוס בשמיטה

כ"ד שבט התשפ"ב | 26/01/2022

שלום רב, ראשית רצינו להודות על הספרים המחכימים בנושא שמיטה , אנו נהנים מאוד ללמוד ולהעזר בהם.

אני חקלאי שמשבית את המשק, קיימים אצלי חממות שמיועדות לגידול ירק ללא חרקים (כרובית וכדו’, וכן עגבניות וכדו’). האם אפשר לרסס את הדרכים והשבילים בין החממות (בק וטלי עשבים מונעי הצצה) ע”י גוי, כדי לשמור על סניטציה לקראת הגידול בשנה השמינית הבעל”ט, הפעולה חשובה כדי למנוע התבססות של חרקים (אקריות וכדו’) מסביב למבנים, שיכולים בהמשך לגרום לנזק לגידולים.

רציתי לציין שהדרכים כמובן לא מיועדים לעיבוד (בכל השנים), וכמו”כ העשב לא מיועד למאכל בהמה (אע”פ שראוי), היות ולא מצויים אצלנו בהמות וצאן.

שלום וברכה, לגיבור החיל, גיבור כח, שזוכה לשמור השמיטה בפועל, אשריך!

כיון שהמקום לא מקום זריעה וכיון שהחשש הוא לחרקים ושאר מרעין בישין, ולא לתועלת עכשוית של חקלאות (למרות שבנושאי חרקים בימינו צריך להקל בזה, ולא זה המקרה שלפנינו), מותר לכתחילה לטפל בעשבייה, ובוודאי בצורה שאתה הצעת על ידי ריסוס ועל ידי גוי דוודאי מותר.