לוגו בית המעשר
|

רוזמרין בשביעית

כ"ז חשון התשפ"ב | 02/11/2021

האם צריך להפקיר ולשמור קדושת שביעית שקוטף להריח

ספק הוא בירושלמי, ויש פסקו להקל, ויש להחמיר. ואם הוא לא רק לריח, אלא גם לטעם כגון רוזמרין ששמים בתבשילים, ודאי שיש לנהוג בקדושת שביעית, לכל העלים שצצו לאחר כניסת השמיטה.
וחלק מדיני השמיטה הוא גם חובת ההפקר.