לוגו בית המעשר
|

ראש סלמון תולעים

כ"ט אלול התשע"ה | 13/09/2015

האם ראש סלמון טרי נרכש ביינות ביתן יש אפשרות לנקות?

בהחלט, אולם להבדיל משאר חלקי הדג, כאן יש חללים ויש צורך לנקותם.
הניקוי כולל פתיחת הראש הוצאת כל איברי הפנים ושטיפה היטב של כל חללי הפה.
בדרך כלל במחלקת הדגים מנקים זאת כדבעי. ניתן לראות זאת בעיניים.