לוגו בית המעשר
|

קרמבולה

כ"ט שבט התשפ"א | 11/02/2021

האם קרמבולה צריכה הכשר ? ומה בנוגע למעשרות ? טבל ?

קרמבולה הוא ככל פירות האילן והיא זקוקה להכשר שהפרי הוא ללא חשש ערלה וטבל.

בפרי זה נכון להשנה, יש חשש ערלה בכמות של מיעוט המצוי שיש לחוש לכתחילה.

ובכל אופן אם קטפת או קיבלת ואתה יודע שהפרי ללא חשש ערלה, ודאי שאתה חייב במעשרות וככל פירות הארץ.