לוגו בית המעשר
|

קניית לחם בחול

ט' אייר התשע"ט | 14/05/2019

שלום הרב שואלים אם אפשר לאכול לחם בנורבגיה?

 

למה? כבכל העולם אסור משום רכיבים אסורים ובממוצע בלחמים היום יש מעל 30 רכיבים. מלבד דין של פת פלטר. בודדים הלחמים והמדינות שיש רכיבים כשרים ורק האפייה היא הבעיה כדי להתיר פת פלטר בשעת הצורך. ניתן לציין את הלחם העגון של הפארן המשווק ברחבי מרוקו הנאפה בפארן המקומי שבכל שכונה שש יש רק 4 רכיבים יסודיים שאין עמם בעיה להוציא פת פלטר.