לוגו בית המעשר
|

קניית אבוקדו בשוק

כ"ו ניסן התשע"ט | 01/05/2019

שלום לרב אבוקדו בשוק אפשר?

חשש ערלה פחות ממיעוט המצוי