לוגו בית המעשר
|

קמח לאחר ניפוי שיצא מההקפאה, האם יש צורך לנפות שוב כשהפשיר?

ח' טבת התשע"א | 15/12/2010

שלום הרב.
הוצאתי קמח לאחר ניפוי מההקפאה על מנת שיפשיר. הקמח שהה בחוץ שעתיים, האם יש צורך לנפות שוב?

קמח שנופה כדין, ונכנס להקפאה, לאחר שיצא אין צורך לנפותו שוב, אף אם עבר שעתיים לאחר ההפשרה.